Adrenocorticotropic Hormone-Independent Cushing Syndrome with Bilateral Cortisol-Secreting Adenomas
Eu Jeong Ku (Ku EJ), A Ram Hong (Hong AR), Ye An Kim (Kim YA), Jae Hyun Bae (Bae JH), Mee Soo Chang (Chang MS), Sang Wan Kim (Kim SW)
Endocrinol Metab. 2013;28(2):133-137.   Published online 2013 Jun 18     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2013.28.2.133
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Value of Adrenal Androgens for Correcting Cortisol Lateralization in Adrenal Venous Sampling in Patients with Normal Cortisol Secretion
Wenjing Zhang, Keying Zhu, Hongyun Li, Yan Zhang, Dalong Zhu, Xuebin Zhang, Ping Li
International Journal of Endocrinology.2019; 2019: 1.     CrossRef
Adrenal venous sampling in patients with ACTH-independent hypercortisolism
Eleni Papakokkinou, Hugo Jakobsson, Augustinas Sakinis, Andreas Muth, Bo Wängberg, Olof Ehn, Gudmundur Johannsson, Oskar Ragnarsson
Endocrine.2019; 66(2): 338.     CrossRef
ACTH-independent Cushing’s syndrome with bilateral cortisol-secreting adrenal adenomas: a case report and review of literatures
Jia Wei, Sheyu Li, Qilin Liu, Yuchun Zhu, Nianwei Wu, Ying Tang, Qianrui Li, Kaiyun Ren, Qianying Zhang, Yerong Yu, Zhenmei An, Jing Chen, Jianwei Li
BMC Endocrine Disorders.2018;[Epub]     CrossRef
A case of adrenal Cushing’s syndrome with bilateral adrenal masses
Ya-Wun Guo, Chii-Min Hwu, Justin Ging-Shing Won, Chia-Huei Chu, Liang-Yu Lin
Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports.2016;[Epub]     CrossRef
Bilateral Adrenocortical Masses Producing Aldosterone and Cortisol Independently
Seung-Eun Lee, Jae Hyeon Kim, You-Bin Lee, Hyeri Seok, In Seub Shin, Yeong Hee Eun, Jung-Han Kim, Young Lyun Oh
Endocrinology and Metabolism.2015; 30(4): 607.     CrossRef
Brief Review of Articles in 'Endocrinology and Metabolism' in 2013
Won-Young Lee
Endocrinology and Metabolism.2014; 29(3): 251.     CrossRef
A Case of Bilateral ACTH-independent Adrenal Adenomas with Cushing's Syndrome Treated by Ipsilateral Total and Contralateral Partial Laparoscopic Adrenalectomy
Seung Ah Park, Dong min Jung, Soon young Kim, Nan Young Choi, Tae-jun Kim, Yong kyun Kim, Seong kyun Na, Chul Sik Kim, Seong Jin Lee, Sung-Hee Ihm, Jun Goo Kang
The Korean Journal of Obesity.2013; 22(4): 254.     CrossRef