Serum Albumin Levels: A Simple Answer to a Complex Problem? Are We on the Right Track of Assessing Metabolic Syndrome?
Sohee Kim (Kim S), Shinae Kang (Kang S)
Endocrinol Metab. 2013;28(1):17-19.   Published online 2013 Mar 25     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2013.28.1.17
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association of the serum albumin level with prognosis in chronic kidney disease patients
Haiying Song, Cuimei Wei, Haofei Hu, Qijun Wan
International Urology and Nephrology.2022;[Epub]     CrossRef
U-shaped association between serum albumin and development of chronic kidney disease in general hypertensive patients
Chongfei Jiang, Binyan Wang, Youbao Li, Liling Xie, Xianglin Zhang, Jiancheng Wang, Yaren Yu, Yun Song, Min Liang, Guobao Wang, Jianping Li, Yan Zhang, Lishun Liu, Chengzhang Liu, Genfu Tang, Yong Huo, Xiping Xu, Xianhui Qin
Clinical Nutrition.2020; 39(1): 258.     CrossRef
Association of Insulin Based Insulin Resistance with Liver Biomarkers in Type 2 Diabetes mellitus
Usha Adiga, Kathyayani P, Nandith P.B
Journal of Pure and Applied Microbiology.2019; 13(2): 1199.     CrossRef