Iodine Status in Filipino Women of Childbearing Age
Michael E. Serafico (Serafico ME), Joselita Rosario C. Ulanday (Ulanday JRC), Marites V. Alibayan (Alibayan MV), Glen Melvin P. Gironella (Gironella GMP), Leah A. Perlas (Perlas LA)
Endocrinol Metab. 2018;33(3):372-379.   Published online 2018 Sep 18     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2018.33.3.372
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Establishing reference intervals for urine and serum iodine levels: A nationwide multicenter study of a euthyroid Chinese population
Songlin Yu, Danchen Wang, Xinqi Cheng, Qiong Zhang, Mingxue Wang, Haipeng Guo, Benzhang Yu, Xiuming Zhang, Liangyu Xia, Dandan Sun, Qian Cheng, Pengchang Li, Yicong Yin, Chaochao Ma, Li'an Hou, Yutong Zou, Honglei Li, Dandan Li, Ling Qiu, Kiyoshi Ichihara
Clinica Chimica Acta.2020; 502: 34.     CrossRef
Response: Iodine Status in Filipino Women of Childbearing Age (Endocrinol Metab 2018;33:372-9, Michael E. Serafico et al.)
Michael E. Serafico
Endocrinology and Metabolism.2018; 33(4): 495.     CrossRef
Letter: Iodine Status in Filipino Women of Childbearing Age (Endocrinol Metab 2018;33:372-9, Michael E. Serafico et al.)
Zheng Feei Ma
Endocrinology and Metabolism.2018; 33(4): 493.     CrossRef