Effects of Cardiovascular Risk Factor Variability on Health Outcomes
Seung-Hwan Lee, Mee Kyoung Kim (Kim 1), Eun-Jung Rhee
Endocrinol Metab. 2020;35(2):217-226.   Published online 2020 Jun 24     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2020.35.2.217
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Association of Postprandial Triglyceride Variability with Renal Dysfunction and Microalbuminuria in Patients with Type 2 Diabetic Mellitus: A Retrospective and Observational Study
Natsumi Matsuoka-Uchiyama, Haruhito A. Uchida, Shugo Okamoto, Yasuhiro Onishi, Katsuyoshi Katayama, Mariko Tsuchida-Nishiwaki, Hidemi Takeuchi, Rika Takemoto, Yoshiko Hada, Ryoko Umebayashi, Naoko Kurooka, Kenji Tsuji, Jun Eguchi, Hirofumi Nakajima, Kenic
Journal of Diabetes Research.2022; 2022: 1.     CrossRef
Associations of variability in body weight and glucose levels with the risk of hip fracture in people with diabetes
Jeongmin Lee, Kyungdo Han, Sang Hyun Park, Mee Kyoung Kim, Dong-Jun Lim, Kun-Ho Yoon, Moo-Il Kang, Seung-Hwan Lee
Metabolism.2022; 129: 155135.     CrossRef
The Influence of Obesity and Metabolic Health on Vascular Health
Eun-Jung Rhee
Endocrinology and Metabolism.2022; 37(1): 1.     CrossRef
Variability of Metabolic Risk Factors: Causative Factor or Epiphenomenon?
Hye Jin Yoo
Diabetes & Metabolism Journal.2022; 46(2): 257.     CrossRef
Changes in Underweight Status and Risk of Hip Fracture: A Korean Nationwide Population-Based Cohort Study
Sangsoo Han, Jiwon Park, Hae-Dong Jang, Kyungdo Han, Choungah Lee, Wonseok Kim, Jae-Young Hong
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(7): 1913.     CrossRef
Dynamic physical examination indicators of cardiovascular health: A single-center study in Shanghai, China
Rongren Kuang, Yiling Liao, Xinhan Xie, Biao Li, Xiaojuan Lin, Qiang Liu, Xiang Liu, Wenya Yu, Yajing Wang
PLOS ONE.2022; 17(5): e0268358.     CrossRef
Characteristics and Clinical Course of Diabetes of the Exocrine Pancreas: A Nationwide Population-Based Cohort Study
Nami Lee, So Jeong Park, Dongwoo Kang, Ja Young Jeon, Hae Jin Kim, Dae Jung Kim, Kwan-Woo Lee, Edward J. Boyko, Seung Jin Han
Diabetes Care.2022; 45(5): 1141.     CrossRef
Lipid Variability and Risk of Cardiovascular Diseases and All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies
Shuting Li, Leying Hou, Siyu Zhu, Qian Yi, Wen Liu, Yang Zhao, Feitong Wu, Xue Li, An Pan, Peige Song
Nutrients.2022; 14(12): 2450.     CrossRef
Impact of Visit-to-Visit Triglyceride-Glucose Index Variability on the Risk of Cardiovascular Disease in the Elderly
Fei Chen, Ying Pan, Ziqing Liu, Rong Huang, Jing Wang, Jian Shao, Yaqin Gong, Xiyi Sun, Xiaobo Jiang, Weihao Wang, Zhaoqiang Li, Shao Zhong, Qi Pan, Kaixin Zhou, Muhammad Furqan Akhtar
International Journal of Endocrinology.2022; 2022: 1.     CrossRef
Acute Glucose Shift Induces the Activation of the NLRP3 Inflammasome in THP-1 Cells
Ji Yeon Lee, Yup Kang, Hae Jin Kim, Dae Jung Kim, Kwan Woo Lee, Seung Jin Han
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(18): 9952.     CrossRef
Body Weight Change and Cardiovascular Disease: Effect of Weight Gain, Weight Loss, and Weight Cycling
Jung-Hwan Cho, Eun-Jung Rhee, Won-Young Lee
Cardiovascular Prevention and Pharmacotherapy.2021; 3(4): 73.     CrossRef
Fasting Glucose Variability as a Risk Indicator for End-Stage Kidney Disease in Patients with Diabetes: A Nationwide Population-Based Study
Da Young Lee, Jaeyoung Kim, Sanghyun Park, So Young Park, Ji Hee Yu, Ji A. Seo, Nam Hoon Kim, Hye Jin Yoo, Sin Gon Kim, Kyung Mook Choi, Sei Hyun Baik, Kyungdo Han, Nan Hee Kim
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(24): 5948.     CrossRef
Validation of a wearable cuff-less wristwatch-type blood pressure monitoring device
Joon Ho Moon, Myung-Kyun Kang, Chang-Eun Choi, Jeonghee Min, Hae-Young Lee, Soo Lim
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef