Aldosterone Inhibits In Vitro Myogenesis by Increasing Intracellular Oxidative Stress via Mineralocorticoid Receptor
Jin Young Lee, Da Ae Kim, Eunah Choi, Yun Sun Lee, So Jeong Park, Beom-Jun Kim
Endocrinol Metab. 2021;36(4):865-874.   Published online 2021 Jul 30     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2021.1108
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Role of Aldosterone in OSA and OSA-Related Hypertension
Yi Wang, Chuan Xiang Li, Ying Ni Lin, Li Yue Zhang, Shi Qi Li, Liu Zhang, Ya Ru Yan, Fang Ying Lu, Ning Li, Qing Yun Li
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Mineralocorticoid Receptor Antagonists in Diabetic Kidney Disease
Daiji Kawanami, Yuichi Takashi, Yoshimi Muta, Naoki Oda, Dai Nagata, Hiroyuki Takahashi, Makito Tanabe
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef