PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Endocrinology and Metabolism10.3803/enm.2017.32.3.3892017323389Effects of Lobeglitazone, a New Thiazolidinedione, on Osteoblastogenesis and Bone Mineral Density in MiceKyoung Min Kim, Hyun-Jin Jin, Seo Yeon Lee, Hyo Jin Maeng, Gha Young Lee, Tae Jung Oh, Sung Hee Choi, Hak Chul Jang, Soo Limhttps://synapse.koreamed.org/pdf/10.3803/EnM.2017.32.3.389, https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3803/EnM.2017.32.3.389, https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3803/EnM.2017.32.3.389
Diabetes Research and Clinical Practice10.1016/s0168-8227(16)31204-92016120S113-S114The effects of lobeglitazone, a novel thiazolidinedione (TZD), on bone mineral density in miceSeoyeon Lee, Kyoung Min Kim, Soo Lim, Ghayoung Lee, Tae Jung Oh, Sung Hee Choi, Hak Chul Janghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0168822716312049?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0168822716312049?httpAccept=text/plain
Diabetes & Metabolism Journal10.4093/dmj.2017.41.5.3772017415377Effects of Lobeglitazone, a Novel Thiazolidinedione, on Bone Mineral Density in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus over 52 WeeksSoo Lim, Kyoung Min Kim, Sin Gon Kim, Doo Man Kim, Jeong-Taek Woo, Choon Hee Chung, Kyung Soo Ko, Jeong Hyun Park, Yongsoo Park, Sang Jin Kim, Hak Chul Jang, Dong Seop Choihttps://synapse.koreamed.org/pdf/10.4093/dmj.2017.41.5.377, https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4093/dmj.2017.41.5.377, http://e-dmj.org/upload/pdf/dmj-41-377.pdf
Diabetes & Metabolism Journal10.4093/dmj.2017.41.5.3742017415374Changes in the Bone Mineral Density of Femur Neck and Total Hip Over a 52-Week Treatment with LobeglitazoneDa Young Lee, Ji A Seohttps://synapse.koreamed.org/pdf/10.4093/dmj.2017.41.5.374, https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4093/dmj.2017.41.5.374, http://e-dmj.org/upload/pdf/dmj-41-374.pdf
Journal of Bone and Mineral Research10.1002/jbmr.33720112661188-1196Inhibitory effects of iron on bone morphogenetic protein 2-induced osteoblastogenesisQing Yang, Jinlong Jian, Steven B Abramson, Xi Huanghttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fjbmr.337, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/jbmr.337/fullpdf
Journal of Bone and Mineral Research10.1002/jbmr.17822013283639-648Pharmacological inhibition of PPARĪ³ increases osteoblastogenesis and bone mass in male C57BL/6 miceGustavo Duque, Wei Li, Christopher Vidal, Sandra Bermeo, Daniel Rivas, Janet Hendersonhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fjbmr.1782, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbmr.1782
Bone and Mineral10.1016/0169-6009(92)91997-w199217164Ethnic differences in bone mineral density in New ZealandersT Cundy, J Cornish, MC Evans, IR Reidhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:016960099291997W?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:016960099291997W?httpAccept=text/plain
Bone10.1016/s8756-3282(00)80136-2200027439The effects of estrogen deficiency on bone mineral density and body composition in aging female miceOrhan K. Oz, Jonathan N. Lawson, Gen Hirasawa, Joseph E. Zerwekh, Evan R. Simpsonhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S8756328200801362?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S8756328200801362?httpAccept=text/plain
Journal of Bone and Mineral Metabolism10.1007/s00774-012-0374-02012306630-637The skeletal effects of thiazolidinedione and metformin on insulin-resistant miceChun Wang, Hong Li, Sheng-Guang Chen, Jin-Wei He, Chun-Jun Sheng, Xiao-Yun Cheng, Shen Qu, Ke-Sheng Wang, Mei-Ling Lu, Yong-Chun Yuhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00774-012-0374-0.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00774-012-0374-0/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00774-012-0374-0
Journal of Bone and Mineral Metabolism10.1007/s00774-009-0148-52010284403-409Effects of combination treatment with alendronate and vitamin K2 on bone mineral density and strength in ovariectomized miceHiroshi Sasaki, Naohisa Miyakoshi, Yuji Kasukawa, Shigeto Maekawa, Hideaki Noguchi, Keji Kamo, Yoichi Shimadahttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00774-009-0148-5.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00774-009-0148-5/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00774-009-0148-5